คลินิกสมุทรสาคร

77/84 หมู่บ้านซินเนอรี ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร

จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.
เสาร์ 8.00-12.00 น.

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดเป็นสาขาทางการแพทย์ที่ใช้การกายภาพและการอบรมกายเพื่อช่วยเพิ่มพลังของร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพที่สูญเสียไปเนื่องจากการบาดเจ็บหรือโรคต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปรับปรุงการเคลื่อนไหว ลดความเจ็บปวด และเพิ่มฟื้นฟูสมรรถภาพที่สูญเสียไป ส่วนพัฒนคลินิกเวชกรรมเป็นสถานที่ที่มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหรือภาวะสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไปและการป้องกันโรคด้วยการพัฒนาแผนการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย

กายภาพบำบัดเป็นสาขาทางการแพทย์ที่เน้นการใช้การกำหนดโครงการออกกำลังกายและการบำบัดเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับสู่สุขภาพหรือฟื้นฟูสมรรถภาพที่สูญเสียไป เช่น หลังผ่าตัดหรือบาดเจ็บ เป้าหมายของการกายภาพบำบัดไม่ได้แค่การฟื้นฟูสมรรถภาพกาย แต่ยังเน้นการลดความเจ็บปวด พัฒนาการเคลื่อนไหว และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอีกด้วย

ค่าบริการ 1,500 บาท/ครั้ง โปรโมชั่น 2 ครั้งแถม 1 ครั้ง

กายภาพบำบัด

พัฒนคลินิกเวชกรรมใช้เครื่องมือกายภาพลดปวดที่ทันสมัย มีมาตรฐานสูง นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น เยอรมัน อังกฤษ เป็นต้น

1. คลื่นกระแทก (Radial Shockwave)

เป็นการส่งพลังงานผ่านคลื่นกระแทกเข้าไปยังบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บ เพื่อลดการอักเสบและลดปวด อีกทั้งยังกระตุ้นให้ร่างกายเกิดกระบวนการซ่อมแซมและรักษาอาการปวดเรื้อรัง เห็นผลดี และปลอดภัย

ค่าบริการ ครั้งละ 1,500 บาท พิเศษโปรโมชัน 2 ครั้งแถม 1 ครั้ง

2. เครื่องอัตราซาวด์ความร้อนลึก (Ultrasound therapy)

ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นหรือเนื้อเยื่อ เร่งกระบวนการซ่อมแซม โดยจะเพิ่มการไหลเวียนเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ลดอาการปวดเเละการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

ขณะทำการรักษาจะรู้สึกอุ่นใต้ผิวหนัง ไม่บาดเจ็บ สามารถรักษาในหญิงตั้งครรภ์ได้
ความถี่ในการรักษา สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เพื่อคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

3. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (TENS)

เป็นกระแสไฟฟ้ากระตุ้นประสาทผ่านผิวหนังเพื่อช่วยในการลดปวด และฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ อัมพฤตอัมพาต และเพิ่มการไหลเวียนโลหิต

อัตราค่าบริการ Ultrasound จุดละ 400 บาท /ครั้ง

Ultrasound + TENS จุดละ 500 บาท/ครั้ง คอร์สละ 2000 บาท / 5 ครั้ง

4. การประคบร้อนสมุนไพร

ช่วยผ่อนคลาย ลดอาการปวดเมื่อย และช่วยให้การไหลเวียนของเลือดเป็นปกติ

ค่าบริการ ครั้งละ 250 บาท

Scroll to Top