คลินิกสมุทรสาคร

77/84 หมู่บ้านซินเนอรี ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร

จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.
เสาร์ 8.00-12.00 น.

ตรวจรักษาโรคไต และเส้นฟอกไต

ตรวจรักษาไต และเส้นฟอกไต

ปัจจุบัน ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไตสูงขึ้นทุกปี พัฒนคลินิกเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกัน และรักษาโรคไต ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จนถึงระยะไตวายเรื้อรัง โดยแพทย์เฉพาะทางโรคไต ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อชะลอภาวะไตเสื่อมที่เกิดขึ้นและให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุด

สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไต

เกิดจากโรคอื่นที่มีผลกระทบกับไต เช่น เบาหวาน, ความดัน,โรคเก๊าท์ โรคต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเสื่อมลง การทำงานของไตก็จะลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะไตเสื่อม

อายุมากกว่า 60 ปี เนื่องจากอายุที่มากขึ้น ก็อาจจะทำให้การทำงานของไตลดลง

มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไต

มีประวัติการเป็นโรคไตอักเสบ หรือถุงน้ำในไต ก็ทำให้ไตเสื่อมได้เช่นกัน

การใช้ยาผิดประเภท ใช้ยาเกินขนาด จะทำให้การทำงานของไตลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยในคนไทย

การทานอาหารรสจัดไม่ใช่เพียงแค่รสเค็ม รวมไปถึงหวานจัด หรือเผ็ดจัดด้วยเช่นกัน

ไม่ออกกำลังกาย

มีความเครียด

บริการตรวจรักษาไตของเรา

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น​​

เจาะเลือดเพื่อประเมินค่าการทำงานของไต​

ตรวจอัลตร้าซาวด์ไต​

เพื่อตรวจหาความผิดปกติทางกายภาพของไต และเส้นเลือดไต​

วางแผนและอธิบายแนวทางการรักษา​

ตามระยะของโรคที่แพทย์ตรวจพบร่วมกันกับผู้ป่วย​

ตรวจติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง​

เพื่อปรับยาและแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง​

ในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง​

และต้องได้รับการฟอกเลือด คลินิกสามารถส่งต่อเพื่อรับการรักษาตามสิทธิ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด แต่มีคุณภาพสูงสุด​

บริการตรวจเส้นฟอกไต​

เพื่อประเมินการไหลของเลือด และอาการโดยรวมของผู้ป่วย ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์​

ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคไต ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยหากตรวจพบตั้งแต่เริ่มต้น และรีบรักษา ยิ่งก่อให้เกิดผลดีแก่สุขภาพไตในอนาคต "โรคไต รักษาได้ เมื่อใกล้หมอ"

Scroll to Top