คลินิกสมุทรสาคร

77/84 หมู่บ้านซินเนอรี ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร

จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.
เสาร์ 8.00-12.00 น.

ตรวจวินิจฉัยโรค

ตรวจวินิจฉัยโรค

พัฒนคลินิกให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เน้นการดูแลแบบองค์รวม รวมถึงวางแผนการรักษาร่วมกันกับผู้ป่วย โดยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างอบอุ่น ประดุจคนในครอบครัว คลินิกมียาที่หลากหลายและมีมาตรฐานระดับเดียวกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในราคาที่คุ้มค่า ไม่ต้องเสียเวลารอรับบริการที่โรงพยาบาล ท่านสามารถนัดพบแพทย์ได้ทางช่องทางต่างๆ ทั้งในและนอกเวลาทำการ

ตรวจวินิจฉัยโรคของเรา

โรคทั่วไป เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง อาการเจ็บป่วยทั่วไป

อาการปวดเรื้อรัง

ปรึกษาปัญหาสุขภาพอื่นๆ

Scroll to Top