คลินิกสมุทรสาคร

77/84 หมู่บ้านซินเนอรี ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร

จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.
เสาร์ 8.00-12.00 น.

ตรวจสุขภาพครบวงจร

ตรวจสุขภาพครบวงจร

การตรวจสุขภาพครบวงจรเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เรารักษาสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น การตรวจสุขภาพไม่เพียงแค่เป็นการตรวจร่างกายเฉพาะเรื่องเดียว แต่ยังเป็นการพิจารณาด้านร่างกายและจิตใจในรูปแบบครบถ้วน เพื่อให้เรามีการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมและแก้ไขปัญหาที่พบได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การตรวจสุขภาพครบวงจรจึงมีความสำคัญอย่างมาก

    การตรวจสุขภาพครบวงจรเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการประเมินและบำรุงรักษาสุขภาพโดยรวมของบุคคล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการตรวจสอบสถานะสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อค้นหาปัญหาที่ซ่อนอยู่หรือกำลังพัฒนาอยู่ในระยะต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนดังนี้:

  1. ประวัติสุขภาพ (Medical History): การสอบถามเกี่ยวกับประวัติการรักษาทางการแพทย์, อาการที่เคยมี, ประวัติทางพันธุกรรม, และประวัติการผ่าตัด เพื่อเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะสุขภาพปัจจุบันของบุคคล

  2. การตรวจร่างกาย (Physical Examination): การตรวจสอบสภาพร่างกายทั้งด้านภายนอกและภายใน เช่น การวัดความสูง, น้ำหนัก, การตรวจดวงตา, การตรวจหู-คอ-จมูก, การรับฟังเสียงหัวใจและปอด รวมถึงการตรวจสมองและระบบประสาทอื่น ๆ

  3. การตรวจสารเคมีในร่างกาย (Blood Tests and Chemistry Panels): การส่งตรวจหรือวิเคราะห์ตัวชีวเคมีในร่างกาย เช่น การตรวจเลือดสำหรับการประเมินระดับน้ำตาล, ไขมันในเลือด, โปรตีน, และสารอื่น ๆ ที่สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคหรือสภาวะสุขภาพต่าง ๆ

  4. การตรวจภาพวิทยาการแพทย์ (Imaging Studies): การใช้เทคโนโลยีภาพวิทยา เช่น การรังสีเอ็กซเรย์, การคลื่นเสียง, การสแกน MRI, CT scan เป็นต้น เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคหรือปัญหาทางสุขภาพ

  5. การประเมินสุขภาพจิตใจ (Mental Health Assessment): การสอบถามเกี่ยวกับอาการทางจิตใจและอารมณ์ เช่น อาการซึมเศร้า, ความวิตกกังวล, หรืออาการทางสมองอื่น ๆ และการให้คำแนะนำหรือการรับการรักษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

  6. การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ (Lifestyle Assessment): การสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย, การบริโภคอาหาร, การดื่มแอลกอฮอล์, การสูบบุหรี่ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม

  7. การให้คำแนะนำและการรักษา (Counseling and Treatment): การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค หรือการแนะนำให้พบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพเพิ่มเติมตามความจำเป็น

บริการสุขภาพครบวงจรของเรา

ตรวจร่างกายโดยแพทย์​

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)​

อัลตร้าซาวด์ ช่องท้อง ตับ ไต ถุงน้ำดี​

บริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพครบชุด 16 รายการ ประเมินค่าเลือด ค่าการทำงานตับ ไต ไขมัน เกาท์​

บริการเจาะเลือดประเมินค่าความเข้มข้นเลือด ค่าการทำงานของอวัยวะภายใน เช่น ค่าตับ ไต​

ตรวจค่ามะเร็ง (TUMOR MARKER) ร่วมกับประเมินความเสี่ยงของโรค​

ตรวจปัสสาวะ ตรวจภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ การตั้งครรภ์และสารเสพติด​

Scroll to Top